Ellingsen, Anne

forfatter mm

Anne Ellingsen – f. 1966 er antropolog, forfatter og foredragsholder. Hun har blant annet skrevet bøkene Odd Nansen – arvtageren og Grenseløse opplevelser – Miloud Guiderk og Cosmopolite.