Ford, Trevor J.

forfatter mm

Trevor J. Ford, – f. 1931 har vært dirigent Trevor Fords er et kjent navn for den som spilte i korps på 1960-70-80-tallet. Hans biografi dekker mange brede felt, først og fremst britisk militær musikkhistorie, mest knyttet til Royal Marines og deres operasjoner i Det fjerne østen, og norsk korpsbevegelses største blomstringstid: to tiår fra midten av 1960-tallet. er omtalt som en av dem som har betydd mest for den norske korpsbevegelsen i etterkrigstida.