Andersen, Gjermund

forfatter mm

Gjermund Andersen – f. 1956 daglig leder for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, skogbruker og forfatter. Har skrevet en lang rekke artikler og bidratt til flere bøker om skogbruk og naturvern.