Sandvik, Ole Mørk

folkemusikkinnsamler, forfatter

Ole Mørk Sandvik  – (1875–1976) norsk musikkgransker og samler av folkeminner. Han ga ut 15 bøker, blant annet den fire enkeltpersoner fra folkemusikkmiljøet har gitt ut et opptrykk av på Ford forlag.