Smith, Richard O.

forfatter mm

Richard O. Smith – f.1964 er komiker og forfatter av humoristiske fagbøker og andre bøker. Han har bidratt med tekst til en rekke humorprogrammer på BBC, skrevet vitser for folk som Dara Ó Briain og guidet hundrevis av mennesker i Oxford.