TEGNESERIE: Cruise

kr.150

Heksedronningen spanderer et cruise på grevinne Alcydia og Baronen – og så er et nytt eventyr i gang. Storm & Østvold-lesere vil kunne gjenkjenne skjelettet Zilch, dragen Gwyneth og de nifse og uberegnelige Mumieulvene fra Kidnapped Princesses, Chaos og The Young Baron.

Denne gang er en steinhatt sentrum for begivenhetene. Og som vanlig står Heksedronningens trone på spill …

 

The Witch Queen treats Countess Alcydia and the Baron to a cruise – and a new adventure begins.
Storm & Østvold readers will be able to recognize the skeleton Zilch, the dragon Gwyneth and the spooky and erratic Mummy Wolves from Kidnapped Princesses, Chaos and The Young Baron.

This time, a stone hat is the center of events. And as usual, the Witch Queen’s throne is at stake …

ISBN- 978-82-93512-22-6

Kategori: Stikkord: , , , , ,

Beskrivelse

En steinhatt til besvær – Alcydia og Baronen på nye eventyr

Fortellingen i Cruise begynner med at Heksedronningen har spandert et cruise på grevinne Alcydia og Baronen.

De to befinner seg på den enorme farkosten M.S Barracuda, som bemannet med ulvematroser farter rundt på de syv hav. Vi møter snart to nye, men likevel ikke ukjente karakterer, risikosøkeren Tom og antropologen Thor. Begge legger for dagen en interesse for en steinhatt som stammer fra en av skulpturene på Påskeøya.

I likhet med ringen fra Ringenes Herre øver hatten en viss innflytelse på alle som bærer den. Men til forskjell fra ringen skaper ikke hatten noe maktbehov – snarere det motsatte. Noe som viser seg å være vel så skremmende. Dramatikken fortetter seg idet Alcydia legger beslag på hatten.

Den meriterte leser av Storm & Østvold vil kunne gjenkjenne skjelettet Zilch, dragen Gwyneth og de nifse og uberegnelige Mumieulvene fra Kidnapped Princesses, Chaos, The Young Baron. I tillegg til kampen om den forjettede steinhatten, står også, tradisjonen tro, Heksedronningens trone på spill …

 

Cruise er Daniel Østvolds niende engelskspråklige tegneserieutgivelse på Ford Forlag, og hans første selvstendige fantasyserie basert på tekstforfatter Greg Storms originale karakterer.

BONUS: Albumet inneholder også fem en-siders Baronhistorier!

 

 

 

Stone hat means trouble – Alcydia and the Baron on new adventures

The story in Cruise begins with the Witch Queen having treated a cruise to Countess Alcydia and the Baron.

The two are on the huge craft M.S Barracuda, which is manned by wolf sailors sailing around the seven seas. We soon meet two new, but still not unknown characters, the risk seeker Tom and the anthropologist Thor. Both show an interest in a stone hat that originates from one of the sculptures on Easter Island.

Like the ring from the Lord of the Rings, the hat exerts a certain influence on everyone who wears it. But unlike the ring, the hat does not create a need for power – rather the opposite. Which turns out to be just as scary. The drama continues as Alcydia seizes the hat.

The meritorious reader of Storm & Østvold will be able to recognize the skeleton Zilch, the dragon Gwyneth and the spooky and erratic Mummy Wolves from Kidnapped Princesses, Chaos and The Young Baron. In addition to the battle for the promised stone hat, the witch queen’s throne is also at stake …

 

Cruise is Daniel Østvold’s ninth English-language comic book release at Ford Publishing, and his first independent fantasy series based on lyricist Greg Storm’s original characters.

BONUS: The album also features five one-page Baron Stories!

Tilleggsinformasjon

Vekt 340 g
Dimensjoner 29,7 × 21 × 0,7 cm

Du liker kanskje også…