«‹Jeg var 10 år da jeg ble flyktning i eget land. Det var krig i Norge.› Slik begynner Anne Ellingsen sin imponerende bok om Kari Wulff fra Hammerfest. En bok om krig, og om solidaritet. Den skildrer hvordan Karis verden går i knas, og hvordan hun tross katastrofen kommer seg videre med gode hjelpere. En bok…

Les mer